KONSERNIMME RAKENNUTTAMISOSASTO TARJOAA KIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE KORJAUSKOHTEIDEN RAKENNUTTAMIS -, SUUNNITTELU- JA VALVONTAPALVELUKOKONAISUUDEN 
 

RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

 • rakennuttaminen, projektinjohto ja vastaanotto
 • kustannuslaskenta, kustannusseuranta, taloudellinen loppuselvitys
 • rakennustöiden valvonta, valvontasuunnitelmat
 • projektidokumentointi, projektipankit
 • työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • huoltokirjat
 • rakennusfysikaaliset suunnitelmat
 • korjaussuunnittelu ja kuntotutkimukset
 • elinkaarilaskenta

 
TYTÄRYHTIÖMME; OY KALOTTKONSULT AB HOITAA KOHTEISSAMME TALOTEKNILLISET OSUUDET

 • uudiskohteiden lämpö-,vesi-,ilmastointi-,sähkö- ja automaatiosuunnittelu
 • korjauskohteiden lämpö-,vesi-,ilmastointi-,sähkö-ja automaatiosuunnittelu
 • energiakatselmointi, auktorisoidut katselmoijat
 • energiaselvitykset ja kannattavuuslaskelmat
 • energiatodistukset
 • elinkaarilaskenta
 • linjasäätösuunnitelmat ja linjasäätöjen toteutus
 • ilmamäärien mittaukset ja säätö
 • LVISA –rakennuttaminen, projektinjohto ja valvonta
   

 

Insinööritoimisto Polartek Oy, Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU, FINLAND, Tel. +358 (0)207 439700