Konsernimme rakennuttamis- ja talotekniikkaosasto tarjoavat hankeeseen ryhtyville ja kiinteistöjen omistajille energiatehokkaan rakentamis-,
suunnittelu- ja valvontapalvelukokonaisuuden uudis- ja korjauskohteisiin.
Meille on myönnetty RALA-pätevyys.

Rakennuttaminen ja valvonta 
- rakennuttaminen, projektinjohtopalvelut , kustannuslaskenta, kustannusseuranta, taloudellinen loppuselvitys 
- elinkaarilaskenta, rakennustöiden valvonta, valvontasuunnitelmat 
- projektidokumentointi, projektipankit, työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
- huoltokirjojen laadinta, rakennusfysikaaliset suunnitelmat 
- korjaussuunnittelu ja kuntotutkimukset, kiinteistökehitys ja hankesuunnitelmat

Talotekniikka 
- uudiskohteiden lämpö-,vesi-,ilmastointi-,sähkö- ja automaatiosuunnittelu 
- korjauskohteiden lämpö-,vesi-,ilmastointi-,sähkö-ja automaatiosuunnittelu, energiakatselmointi, auktorisoidut katselmoijat 
- energiaselvitykset ja kannattavuuslaskelmat, energiatodistukset, elinkaarilaskenta 
- linjasäätösuunnitelmat ja linjasäätöjen toteutus 
- ilmamäärien mittaukset ja säätö, LVISA-rakennuttaminen, projektinjohto ja valvonta

Yhteystiedot
Rakennuttamis-ja projektinjohtopalvelut 
Martti Kojola 
Rakennuttajapäällikkö, valvoja,TT-koordinaattori, RI, RAP,RAPS,Ylivalvoja, Energiatodistuksen antaja, kiinteistökehitys,
kustannuslaskenta, valvontapalvelut, projektijohtaja, projektipäällikkö, TT-koordinaattori 
+358 (0)40 0985 380 

Jari Kiema 
Projektinjohto, rakennuttaminen ja turvallisuusjohtaminen
+358 (0)40 7727 839
 
Ins Tuomo Lämsä 
LVI-energiakatselmukset, rakennusfysikaalinen suunnittelu 
+358 (0)400691260

Tilaajat hankkeissamme:
- Askolan kunta
- Espoon kaupunki
- Helsingin kaupunki
- Ilmarinen
- Inarin kunta
- KELA
- Loviisan kaupunki
- Miehikkälän kunta
- Mäntsälän kunta
- OP-Kiinteistösijoitus Oy
- Oulun kaupunki
- Porvoon kaupunki
- SATO
- Vantaan kaupunki
- Virolahden kunta
- VTK Kiinteistöt Oy

Opinmäen Kampus, Espoo. Hankkeen kokonaislaajuus 16.700 kem2. Kansainvälinen koulu 12.500 m2, päiväkotirakennukset 4.200 m2. Tehtävät: Rakennustöiden valvonta ja työturvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajana: KOY Opinmäen Kampus/Espoon kaupunki
Espoon Perkkaan korttelialueen rakennusurakat. Kortteliin valmistuu kolme 16-kerroksista kerrostaloa ja pysäköintilaitos. Tehtävät: Korttelialueen työturvallisuuskoordinaattori. Hankkeiden rakennuttajina Ilmarinen, SATO Oyj ja SRV. Päätoteuttajina Lujatalo, Skanska ja SRV. 
Niittykummun Metrokeskus, Espoo. Niku-kauppakeskus ja pysäköintilaitos (32.000 m2), As.Oy Espoon Niittyhuippu (24 kerrosta/200 asuntoa) ja As.Oy Espoon Niittytori (12 kerrosta/100 asuntoa). Tehtävät: Niittykummun keskuksen työturvallisuuden aluekoordinaattori sekä näiden hankkeiden työturvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajina OP-Kiinteistösijoitus Oy, SATO ja SRV.