Konsernens byggnads- och husteknikavdelning erbjuder, de som startar ett projekt och fastighetsägare, energieffektiva konstruktion-,
planerings- och montageövervakningshelheter. Det kan gälla så väl nyproduktion som reparationsobjekt.
Vi har blivit beviljade RALA-kompetens certifiering.

Byggnadskonsultering och övervakning 
- Byggnadskonsultering, projektledningstjänster, kostnadsberäkningar, kostnadsuppföljningar, finansiell slutrapportering 
- Livscykelberäkningar, övervakning av byggnadsarbeten, övervakningplanerande 
- Projektdokumentering, projektbanker, koordinator för arbetsskyddsverksamhet 
- Uppgörande av servicemanualer, byggnadsfysikaliska planer 
- Reparationsplanering och kondtionsgranskning, utveckling av fastigheten och projektplanering

Husteknik 
- Planering av värme, vatten, ventilation, el och automation i nya utrymmen  
- Planering av värme, vatten, ventilation, el och automation i reparationsobjekt, energiöversyn, auktoriserade besiktningsgranskare  
- Energiutredningar och lönsamhetsberäkningar, energi-intyg, livscykelberäkninga 
- Linjekontroll-planering och förverkligande av linjekontroll 
- Mätning av luftflöde och justering, LVISA –byggnadskonsultering, projektledning och övervakning

Kontaktuppgifter
Byggnadsplanerings- och projektledningstjänster 
Martti Kojola 
Byggnadsplaneringschef, övervakare,TT-koordinator, RI, RAP, RAPS, Senior Supervisor, Energi-intygs utfärdare, fastighetsutveckling,
kostnadsberäkningar, övervakningstjänster, projektledare, projektchef 
+358 (0)40 0985 380 

Jari Kiema 
SNIL-kompetens, byggnads- och husteknikplanering, fastighetsförvaltning 
+358 (0)40 7727 839
 
Ingenjör Tuomo Lämsä 
VVS-energiöversyner, byggnasfysikalisk planering 
+358 (0)400691260

Våra referenser:
• Esbo stad
• Helsingfors stad
• Lovisa stad
• Miehikkälä kommun
• Mäntsälä kommun
• Borgå stad
• Vanda stad
• Uleåborg stad
• Virolahti kommun
• Ilmarinen
• KELA
• OP-Kiinteistösijoitus Oy
• SATO

Opinmäen Kampus, Espoo. Hankkeen kokonaislaajuus 16.700 kem2. Kansainvälinen koulu 12.500 m2, päiväkotirakennukset 4.200 m2. Tehtävät: Rakennustöiden valvonta ja työturvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajana: KOY Opinmäen Kampus/Espoon kaupunki
Espoon Perkkaan korttelialueen rakennusurakat. Kortteliin valmistuu kolme 16-kerroksista kerrostaloa ja pysäköintilaitos. Tehtävät: Korttelialueen työturvallisuuskoordinaattori. Hankkeiden rakennuttajina Ilmarinen, SATO Oyj ja SRV. Päätoteuttajina Lujatalo, Skanska ja SRV. 
Niittykummun Metrokeskus, Espoo. Niku-kauppakeskus ja pysäköintilaitos (32.000 m2), As.Oy Espoon Niittyhuippu (24 kerrosta/200 asuntoa) ja As.Oy Espoon Niittytori (12 kerrosta/100 asuntoa). Tehtävät: Niittykummun keskuksen työturvallisuuden aluekoordinaattori sekä näiden hankkeiden työturvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajina OP-Kiinteistösijoitus Oy, SATO ja SRV.