Fabriks- och kraftverksplanering
Till vårt kunnande hör bl.a. för industrin rör-, anläggnings- och stålkostruktionsplanering.
Beräkning av tryckbärande konstruktioner och rörledningar enligt standarderna PED/EN och ASME. Vi gör även flexibilitetsanalyser av rörsystem.

- Processplanering 
- Planering av stålkonstruktioner 
- Rörledningsplanering 
- Lönsamhets-beräkningar 
- Lay-out planering 
- Maskinkonstruktion 
- VVS-planering 
- Förebyggande underhåll