INGENJÖRSBYRÅ POLARTEK AB
Polartek Ab är en ingenjörsbyrå, som är grundad i januari 1975.
Polartek Ab:s huvudkontor ligger i Uleåborg och sidokontor finns i Varkaus, Jyväskylä, Tammerfors, Kotka, Karleby och Helsingfors samt dotterbolag i Kemi och Uleåborg.  Kontaktuppgifter
Polartek Ab erbjuder konsulttjänster för alla de problem, som utnyttjande av den inhemska energin ger upphov till.
Grundläggande förstudier, kostnadsberäkningar, upphandlingsprogram, anläggningsplanering och montageövervakning hör tätt ihop med Polartek Ab:s verksamheter.

VI ERBJUDER


Polartek konsernens specialiserade know-how ger en stabil grund för vår verksamhet och hoppas på ett bra samarbete med våra nuvarande och nya kunder.
Vårt kunnande grundar sig på gedigen erfarenhet och förmåga att ta till sig ny teknik och kunskap.
Vi arbetar kundorienterat och väljer våra planeringsprogram och dokumentationssystem enligt kundens behov och önskemål.


Subsidiaries
IRL-Suunnittelu Oy har gjort planering i huvudsak åt Wärtsilä Finland Oy. Projektena har varit dieselkraftverksplanering, hållfasthets- och massaberäkningar. Kontaktuppgifter
Oy Kalottkonsult Ab har gjort planering i huvudsak åt Outokumpu Stainless Oy, Fortek, ja StoraEnso fabriker. Projektena har varit maskin- och anläggningsplanering. Kontaktuppgifter
Eridan Oy har specialiserat sig maskin- och processplanering samt anläggnings- och stålbyggnadsplanering. Kontaktuppgifter