TJÄNSTER
Förutom robust industriellt designarbete gör vi byggservice.
Utöver designarbetet tar vi även hand om t.ex. Klienters arbetsförfrågningar och platsbesiktningar vid behov.
Vid renovering gör vi villkorliga bedömningar och vi styr byggandet och reparationerna med hjälp av Healthy House-chefen.

Vårt design programvara i bruk; enligt kundens behov t.ex.
- AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Plant 3D
- Catia 2D and 3D
- MicroStatio
- Vertex