Montageövervakning
Montageövervakningsgruppen verkar i projektens lednings-, övervaknings-, kvalitetsgransknings- och arbetsledningsfunktioner.
Montageövervakningsgruppen har verkat i uppdrag så väl på den inhemska marknaden men även utomlands.
T.ex. Foster Wheeler har använt våra ingenjörers yrkeskunnande i projekt inom Finland och i de nordiska länderna.
Utomlands har våra montageövervakare verkat i bl.a. Ryssland, Mellanöstern, Fjärran Östern och Afrika.
Vår största kund TVO (Industrins Kraft) litar starkt på Polarteks montageövervaknings-kunnande.