- Stora Enso Oyj -
- SSAB -
- Kemira Oyj -
- Efora Oy -
- Metso Oyj -
- SRV -
- Foster Wheeler -
- Outokumpu Oyj -
- Outokumpu Stainless Oy -
- Siemens -
- ABB -
- KELA -